top of page
Privatlivspolitik

OPFYLDELSE AF KONTRAKT I forbindelse med dit køb på Katafalk.net har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt Dit navn Din adresse Din e-mailadresse Dine betalingsoplysninger Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspeditionen af dit køb, da de er nødvendige for at vi kan opfylde vores del af handlen. Oplysningerne vi blive udleveret til vores fragtfirma, pt. PostNord, med henblik på levering af dit køb. DATASIKKERHED Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål de er indsamlet til, og vil blive slettet når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi anvender tredjepart til behandling af onlinebetaling. Vi bruger Stripe til onlinebetaling (Mastercard, Visa, Dankort Maestro, JCB og MobilePay). Vi fører anonymiseret statistik med Google Analytics og Google Adwords. OPLYSNING, INDSIGELSE, ÆNDRING, DATAPORTABILITET OG SLETNING Du kan altid kontakte os for at få oplyst hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Det kan ske ved henvendelse til: Zlotnik’s Godsbanegade 23 1722 København V CVR: 28348118 E-mail: info@zlotniks.com Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, skal du også skrive til os på ovennævnte e-mailadresse. Ønsker du ikke længere at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende os en anmodning til ovennævnte e-mailadresse. Data til at genskabe fakturaen til en enkelt ordre gemmer vi i 5 år i henhold til dansk bogføringslov. Hvis du ønsker at klage over den måde Zlotnik’s (via katafalk.net) behandler dine personoplysninger på, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 3319 3200 e-mail: dt@datatilsynet.dk. KLAGEADGANG Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Zlotnik’s på info@zlotniks.com Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg naevneneshus.dk

bottom of page